Maurycy House Manager (MHM) jest systemem do zarządzania inteligentnym budynkiem.

System steruje różnego rodzaju systemami budynku, np: elektryką, temperaturą, rekuperatorem, sprzętem AV. Oparty jest na komponentach sprzętowych (w postaci  mikrokontrolera spiętego z magistralą KNX), komponentu serwerowego (realizującego funkcję automatyki budynku) oraz aplikacji mobilnej i webowej dostępnej jako Progressive Web App (do sterowania całością).

Oto niektóre przypadku użycia systemy MHM:

Integracja z:

 • KNX/EIB
 • Satel
 • Z-Wave
 • dowolnymi urządzeniami i licznikami analogowymi i cyfrowymi

Oświetlenie

 • sterowanie niezależne punktami świetlnymi bądź grupami punktów świetlnych
 • sterowanie zależne od pory dnia i stanu innych systemów (np właczony TV)
 • pełna historia pracy oświetlenia, rolet i innych systemów z możliwością odtwarzania i inteligentnej symulacji obecności mieszkańców

RTV

 • integracja z dowolnymi systemami RTV
 • automatyzacja scen świetlnych wg potrzeb

Alarm

 • integracja z systemami alarmowymi (np. Satel)
 • możliwość zdalnego wywołania alarmu
 • sterowanie automatyką domu na podstawie danych z systemu alarmowego – np włączenie oświetlenia, blokada wyjść, powiadomienie policji

Jakość powietrza

 • analiza jakości powietrza w pomieszczeniach na podstawie lokalnych pomiarów
 • monitorowanie jakości powietrza w okolicy na podstawie wskazań niezależnych stacji znajdujących się w okolocu
 • sterowanie pracą oczyszczaczy powietrza w domu i rekuperatora w zależności od jakości powietrza

Ogród

 • podlewanie ogrodu powiązane z warunkami atmosferycznymi bądź prognozami pogody
 • pełne monitorowanie zużycia wody w ogrodzie

Kamery

 • sterowanie i podgląd kamer
 • rejestracja zdarzeń z kamer i automatyczne reakcje automatyki – np dodatkowe oświetlenie, sygnał alarmowy
 • filtrowanie historii z kamer i wiązanie ich z zdarzeniami automatyki domowej

Media

 • pełne monitorowanie mediów takich jak prąd, gaz, woda
 • automatyczne powiadamianie dostawców o stanie liczników
 • pełny monitoring wizualny zużycia mediów w czasie w oparciu o zewnętrze narzędzia do wizualizacji

Geolokacja

 • oprogramowanie na telefonie komórkowym dostosowuje się do lokacji w budynku
 • wyświetlane menu dostosowują się do pomieszczenia w którym jesteśmy

Architektura

 • system składa się z przygotowanej indywidualnie na potrzebu klienta aplikacji mobilnej oraz wspierającego go oprogramowania zainstalowanego na serwerze Möelke
 • aplikacje dostępne są dla platformy IOS oraz Android
 • MHM pozwala na sterowanie systemem domu również bez użycia telefonu komórkowego, w oparciu o przyciski sterowania oświetleniem/roletami rozpoznając dodatkowe kombinacje (np dłuższe naciśnięcia)
 • aplikacja dostępna jest również jako usługa w przeglądarce WWW

Sercem układu jest mikrokomputer Udoo x86 Ultra